Obs De Waterwolf

  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep

Welkom op de pagina van de plusklas! De Bas heeft diverse plusklassen die wekelijks op de dinsdagmiddag bij elkaar komen o.l.v. meester Niels. De Leonardo kinderen zitten allemaal in deze plusklas aangevuld met meerbegaafde kinderen uit de reguliere groepen. Kinderen die wat meer aankunnen en interesse hebben in extra vakken zijn van harte welkom!  De eisen voor reguliere kinderen zijn:

* Een I of hoge II(voorheen A score) op begrijpend lezen en rekenen.

* Of een IQ score van minstens 115.

Meester Niels behandelt elk jaar 2 onderwerpen. Dit jaar wordt er schaakles en Grieks gegeven. Schaken doet hij samen met leerling Ivo Andringa van de Leonardo groep. Ivo heeft meegedaan met zijn schaakclub aan het NK!

Het tweede halfjaar gaan wij Grieks doen. Wij gaan Grieks schrijven , leren tellen, leren lezen en natuurlijk wordt ook de Griekse Mythologie niet vergeten. De plusklas wordt jaarlijks afgesloten met een museumbezoek over het thema dat behandeld is.

Ik heb er ook dit jaar 2017 weer enorm veel zin in om alle plusklaslessen vorm te geven. De kinderen zijn altijd enorm enthousiast en leergierig! Heel erg leuk!

Op de foto ziet u leerling Ivo schaakles geven.

Groet van meester Niels