Obs De Waterwolf

  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 3

lezen

In onze groep lezen we veel. Soms samen, soms indvidueel... we wisselen het af.

Voorlezen blijft erg belangrijk en dat doe ik met liefde en plezier.
Toen we de bibliotheek in de Arendstraat waren en een kind het voorleesboek vond, was dat even gek! Het boek Botje werd door één van de meisjes met plezier meegenomen en door veel kinderen even ingebladerd.
Op school aangekomen werd er geconcentreerd gelezen, wat leuk zeg!

Er waren enkele ouders mee naar de bibliotheek, en een oma. Dank daarvoor.