Obs De Waterwolf

  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6

HB Onderwijs

HB Onderwijs

De Burgemeester Amersfoordtschool biedt voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Hiervoor hebben wij een aparte groepen. In het schooljaar 2016-2017 wordt deze klas gevormd door 17 enthousiaste leerlingen verdeeld over groep 3 tot 8. Aangezien wij dagelijks met twee leerkrachten zijn en wij alle leerlingen optimaal gedifferentieerd onderwijs kunnen aanbieden is dit een unieke kans!

Informatie

Ongeveer 2 tot 3% van alle kinderen heeft een IQ van boven de 130 en is daarmee hoogbegaafd. Het lijkt ideaal, een hoogbegaafd kind: een kind dat fluitend de basisschool doorloopt, nooit ergens moeite voor hoeft te doen en verzekerd is van een succesvolle toekomst. Helaas is de werkelijkheid echter vaak anders en ondervinden hoogbegaafde kinderen al op de basisschool vele moeilijkheden.

Hoogbegaafdheid houdt meer in dan alleen een hoog IQ. Bij een IQ van minimaal 130, gecombineerd met een hoge mate van creativiteit en doorzettingsvermogen kun je spreken over hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafde kinderen beschikken wel over dat hoge IQ, maar moeten leren hun creativiteit en doorzettingsvermogen te herkennen en te ontwikkelen. Leren zij dit niet, dan is de kans op onderpresteren hoog.

Scholen beschikken niet altijd over voldoende kennis en/of begeleidingstijd om hoogbegaafde kinderen voldoende uit te dagen op hun niveau. Gevolg hiervan kan zijn dat zij niet leren leren, zich vervelen en uiteindelijk gedemotiveerd raken. Onderpresteren leidt vaak tot problemen, frustraties, gedragsproblemen en soms zelfs tot depressie. Hoogbegaafde kinderen worden vaak niet begrepen en kunnen hierdoor in een sociaal isolement raken. Om deze kinderen op de juiste manier te begeleiden en te leren omgaan met hun talent is aangepast onderwijs noodzakelijk.

Hoogbegaafde leerlingen leren over het algemeen anders dan anderen, zij

  • leren door van het grotere geheel te proeven, dingen hieruit te onderzoeken en uit te proberen
  • denken op meerdere niveaus tegelijk
  • zijn in staat om complexe zaken gemakkelijker te ontleden
  • zijn zowel analytisch als creatief

Vandaar dat voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen een wezenlijk andere aanpak heeft dan het reguliere onderwijs. De leerkracht die dit onderwijs verzorgt is dan ook speciaal geschoold om aan de onderwijsvraag van deze kinderen te voldoen.

De groepen waarin voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen wordt gegeven zijn kleiner zodat de leerkracht iedere leerling beter kan begeleiden. In de reguliere vakken wordt gewerkt volgens de kerndoelen waarbij de leerlijnen gevolgd worden. De kinderen krijgen de leerstof echter compact aangeboden omdat veelvuldig inoefenen over het algemeen niet nodig is. Naast dit compacte aanbod krijgen de kinderen verrijkingsstof aangeboden.

We maken het grootste verschil door te werken met projecten, creatief denken en leren leren. Er worden door het schooljaar heen diverse excursies georganiseerd passend bij het Leonardo thema van dat seizoen.

Daarnaast krijgen de leerlingen extra vakken aangeboden: Engels van een vakleerkracht voor alle leerlingen, filosofie, schaken, extra technieklessen. Daarnaast werken de leerlingen van de hb groep ook 1x per week samen met onze meerbegaafde leerlingen tijdens het plusklasuur.

De leerkrachten van de hb-groep hebben een studie/cursus van Novilo gevolgd om zodoende hoogbegaafde leerlingen optimaal te begeleiden.

Wilt u meer informatie? Wilt u nagaan of uw kind geschikt is voor het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen? Bel of mail de school gerust even om een afspraak te maken! U bent van harte welkom.