Obs De Waterwolf

  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 7-8

Halt: Groepsdruk

Vandaag was er een gastspreker van Halt op bezoek. Hij gaf een les over het thema 'Invloed van de groep'. We hebben gesproken over positieve en negatieve groepsdruk en verder hebben de kinderen tips gekregen om beter om te gaan met (negatieve) groepsdruk. De opdrachten,  videofragmenten en verhalen maakten veel indruk. De kinderen hebben ontzettend goede vragen gesteld en een leerzame ochtend gehad.