Obs De Waterwolf

  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de MR

Wat is de MR?

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders (OMR) en personeelsleden (PMR) die meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwijsbeleid, de ouderbijdrage, de schooltijden en de veiligheid. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

De MR heeft regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan, het vaststellen van vakanties en vrije dagen.

Over sommige onderwerpen adviseert de MR de directie/het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via haar instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap (WMS) vastgelegd. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.