• Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
 • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6

Visie en missie

De Burgemeester Amersfoordtschool is een kleinschalige ambitieuze basisschool in Badhoevedorp en een van de oudste scholen in de Haarlemmermeer. 

De kleinschaligheid van de school zorgt voor een prettige en persoonlijke sfeer. Wij werken op een gevarieerde manier aan persoonlijke groei en ontwikkeling van zelfstandigheid en samenwerking waardoor ieders talenten zich optimaal kunnen ontplooien. Gevarieerd wil zeggen: vanuit een veilige basis zijn wij uitdagend in leren, samenwerken en spelen. De leerkrachten op de Burgemeester Amersfoordtschool streven naar optimale zorg en zijn ambitieus. Zij weten dat een goede relatie met het kind de basis vormt om te kunnen groeien op zowel sociaal emotioneel gebied, als op het cognitieve vlak. Daarom hechten wij veel waarde aan een goed schoolklimaat, waar een prettige omgangvorm met elkaar van groot belang is. Onze leerkrachten hebben er plezier in om voor kinderen uitdagende leeractiviteiten te ontwikkelen, passend bij het kind. Zo staat niet het onderwijzen maar het leren centraal. We vinden het van groot belang om samen met de ouders te werken aan het leren en het opvoeden van de kinderen. Met elkaar vormen we de ‘driehoek’: school, ouder, kind. We beseffen dat we met elkaar een belangrijke basis vormen om de kinderen zo goed en evenwichtig mogelijk groot te brengen.

Onze kerndoelen

 • Wij bieden een veilige basis binnen een uitdagende leeromgeving.
 • We spelen in op interesses en kwaliteiten van kinderen, waardoor we hun motivatie versterken.
 • We bieden een gevarieerd aanbod en een variatie aan werkvormen.
 • We hebben hoge verwachtingen van kinderen
 • We werken met het Expliciete Directe instructie model
 • In de kleuterbouw werken we thematisch. Uitgangspunt zijn de leerlijnen en leerdoelen.
 • We maken leren zichtbaar voor de kinderen.
 • We hebben aandacht voor specifieke leerbehoeften en passen ons aanbod hierop aan.
 • De instructies vinden plaats op drie niveaus: Een basisniveau, een niveau voor kinderen die meer aankunnen en een niveau voor kinderen die extra hulp kunnen gebruiken (verlengde instructie)
 • Talenten worden gezien en mogen groeien.
 • We bieden een schoolklimaat waar kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. Samenwerken is belangrijk.
 • Wij werken met een digitaal rapport en het Cito Leerlingvolgysteem.