Obs De Waterwolf

  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
  • Burgemeester Amersfoordtschool
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de OR

Wat is de OR?

De ouderraad bestaat uit ouders die zich extra in willen zetten voor de school van hun kind.

Zij ondersteunt de school bij de organisatie van verschillende activiteiten. Zo helpt de OR op de BAS bij o.a. Kerst, Pasen, Sinterklaas, de avondvierdaagse, Sint Maarten, het Eindfeest voor de zomervakantie en de schoolreisjes.

Het initiatief voor het oprichten van een ouderraad ligt in principe bij de ouders. Omdat er wettelijk geen verplichting is een ouderraad in te stellen, zijn de taken van een ouderraad dan ook niet wettelijk vastgesteld.

De ouderraad kan advies uitbrengen aan de MR (Medezeggenschapsraad) over alle zaken die de ouders aangaan. De ouderraad heeft hiermee de mogelijkheid de MR zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. De ouderraad kan op deze manier via de MR een duidelijke positie op school innemen. Daarnaast is samenwerking tussen ouderraad en directie/team natuurlijk ook van het grootste belang.

In de praktijk houdt de ouderraad zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van de gang van zaken op school op allerlei mogelijke manieren, het bevorderen van contact tussen school en ouders, het informeren en de belangenbehartiging van ouders etc.